Modernizace

V současné době je řada výtahů v naší republice ve stavu, který neodpovídá bezpečnému provozu. Z tohoto důvodu je od 01.04.2003 v českých normách uveden tzv. Přehled provozních rizik. Je to soupis nebezpečných situací, které se mohou u výtahů vyrobených před 01.10.1999 vyskytnout a možnostech jejich odstranění. Součástí tohoto přehledu je i časový rozvrh, v kterém se mají provozní rizika odstranit.

Rozsah modernizace je určen normami a přáním zákazníka.

Modernizací získáte bezpečnější, pohodlnější, spolehlivější a ekonomičtější výtah. Nehrozí nebezpečí zachycení osoby ve výtahu, přesnost zastavení je řádově větší, kabina je zajištěna proti nadměrné rychlosti v obou směrech, nehrozí otevření šachetních dveří v okamžiku, když není kabina v patře, apod. Výtah po výměně starého reléového řízení za moderní mikroprocesorové s frekvenčním měničem má podstatně plynulejší pohyb a v úrovních stanic zastavuje po zpomalení s přesností do 5 mm. Po odstranění starých dílů v elektronice a pohonu se zvyšuje spolehlivost chodu výtahu a snižují se energetické náklady. Další ekonomickou výhodou jsou méně časté návštěvy servisních techniků a menší náklady na běžný provoz.

Naše společnost provádí modernizace výtahů, dle přání zákazníka, jednorázově nebo rozvrženém do jednotlivých etap, případně lze sloučit některé etapy.

Základní rozdělení prací je do 5 etap:

  • Etapa č.1: Výměna reléového rozvaděče za mikroprocesorový včetně výměny a doplnění elektroinstalace v šachtě.
  • Etapa č.2: Výměna výtahové kabiny a její vybavení dle přání zákazníka. Montáž kabinových dveří a elektroinstalace v kabině.
  • Etapa č.3: Repase stávajícího pohonu a jeho doplnění o dvojčinnou brzdu, resp. výměna starého pohonu za nový. Výměna zbývajících komponent ve strojovně.
  • Etapa č:4: Výměna šachetních dveří za nové s bezpečnostní dveřní uzávěrou.
  • Etapa č.5: V případě nutnosti zvýšení, nebo kompletní výměna ohrazení výtahové šachty
Wolkerova 15, Praha

Wolkerova 15, Praha

ulice Kralická, Praha

ulice Kralická, Praha

Obrázek
Realizace
Realizace
Realizace
Realizace
Realizace
Realizace
Realizace
Realizace
Realizace
NAŠI ZÁKAZNÍCI
Tvorba www stránek - Nechte si udělat levné a kvalitní stránky - SEO
Výtahy | Výtah | Osobní výtahy | Nákladní výtahy